Näitä tilausehtoja sovelletaan silloin, kun verkkosivusto hankitaan verkkosivuton.fi:n (tekijä) kautta. Tilaus syntyy kun asiakas (tilaaja) on hyväksynyt tarjouksen tai sopimuksen kirjallisesti ja maksanut varausmaksun.

Yleistä tilaamisesta

 1. Ennen tilausta käydään alkukartoituspalaveri, jossa kartoitetaan tilaajan tarpeita verkkosivustolle.
 2. Kun tilauksen sisältöä on selvillä, vahvistetaan tilaus kirjallisesti ja maksetaan varausmaksu, joka on 50% verkkosivuston arvioidusta kokonaishinnasta.
 3. Verkkosivuston rakentamiseen aloitetaan, kun tilaaja on toimittanut tarvittavat materiaalit.
 4. Verkkosivusto luovutetaan tarkastettuna ja toimintatestattuna. Hallinta siirretään tilaajalle, kun loppulasku on maksettu.
 5. Hallinnan siirtymisen jälkeen sivusto on kokonaisuudessaan tilaajan vastuulla, ellei muusta ole sovittu.

Tilausehdot

  1. Tilaajalla on ollut mahdollisuus tutustua tilausehtoihin ennen kaupan solmimista. Tilaus ja tilausehtojen hyväksyminen vahvistetaan kirjallisesti sähköpostilla.
  2. Tilaamisen jälkeen tilaajan tulee maksaa varausmaksu, joka on 50% tilauksen arvioidusta kokonaiskustannuksesta. Varausmaksu on voimassa 6 kk, jonka aikana materiaalit tulee olla toimitettu kokonaisuudessaan ja verkkosivuston rakentaminen aloitettu. Mikäli kaikkia materiaaleja ei ole toimitettu 6 kk:n sisällä, tilaus raukeaa. Varausmaksua ei palauteta.
  3. Tilaaja huolehtii tekstien ja kuvien ja muun materiaalin lähettämisestä aikataulussa, sekä mahdollisen videomateriaalin lataamisesta valmiiksi videopalveluun (esim Vimeo/Youtube).
  4. Verkkosivuston-projektin kokonaiskesto rakentamisen aloittamisesta on maksimissaan 3 kk. Mikäli projekti viivästyy tilaajasta johtuvista syistä (mm. hidas yhteydenpito, useat luonnoskierrokset, sisällönmuutokset, yms), ylimenevältä ajalta peritään hinnaston mukainen tuntihinta sivuston loppuun saattamiseksi.
  5. Verkkosivut ovat tilaajan omaisuutta ja tilaaja vastaa verkkosivuston sisällön laillisuudesta (tekijänoikeudet), salasanojen säilyttämisestä ja sivuston toimivuudesta verkkosivuston luovutuksen jälkeen, ellei toisin
   sovita.
  6. Tilaaja vastaa hankkimansa palvelintilan (webhotelli) riittävyydestä. Tarvittaessa tilaaja on velvollinen hankkimaan lisää kapasiteettia. Tilaaja vastaa wenhotellin ja domainin kustannuksista kokonaisuudessaan.
  7. Tilaaja on velvollinen huomauttamaan virheestä heti sen havaittuaan. Tekijällä on oikeus ensisijaisesti korjata virhe ja saattaa palvelu tarjouksessa sovitun mukaiseksi.
  8. Verkkosivut luovutetaan toimivana kokonaisuutena ja testataan ennen luovutusta. Tekijä ei ota vastuuta tilaajan itse tekemistä muutoksista tai ylläpidon laiminlyönnistä tapahtuvista sivuston rikkoutumisista tai
   hakkeroinnista luovuksen jälkeen. Muutostyöt ja sivuston päivittäminen veloitetaan tuntihinnaston mukaisesti.
  9. Tilaaja huolehtii laskujen maksamisen ajallaan kaikille palveluntarjoajille (kotisivun tekijä, webhotelli, mahdolliset lisäosat). Maksamaton lasku viedään perintään.
  10. Tekijällä on oikeus käyttää verkkosivuja referenssinä omalla verkkosivustollaan ilman erillistä lupaa, ellei tilaaja sitä erikseen kiellä.